Luthman Backlund Foods AB

Org Nr 556907-8164

Postadress: 

Box 191 34
104 32 Stockholm
Tel: +46 (0)8 12 14 68 67 
E-post: info@lubfoods.com

besöksadress:

LUB foods AB  
Englundavägen 8
171 41 Solna

 

Vi vill gärna få höra dina synpunkter och förslag. Hör gärna av dig till oss!

Namn

Efternamn

E-mail*

Dina tankar och synpunkter